Onderzoek
Als de druk te hoog wordt                     


                     


                       als de druk te hoog wordt

Doneer anoniem

Stichting OverdrukSyndroom NL houdt regelmatig een onderzoek onder (potentiële) patiënten.

Met de uitkomsten kunnen de onderzoekende artsen beter hun onderzoek vorm geven.

Deze onderzoeken worden veelal gedeeld op de Facebook pagina en op ons Twitter kanaal.

Delen wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Onderstaande poll is om een beeld te krijgen hoeveel patiënten er in Nederland zijn die Tarlov cysten, cerebrospinale overdruk (Overdruksyndroom) en “aanverwante” aandoeningen hebben of denken te hebben zoals pudendal neuropathie, bekkenbodem pijn, fibromyalgie, ehlers danlos, migraine of onverklaarbare neuropathische pijn. 

Stichting Overdruksyndroom NL wil zo uitgebreid mogelijk in kaart gaan brengen wat de (aanverwante) diagnoses zijn, om duidelijkheid te krijgen over de manieren waarop artsen hier mee om gaan.

Meerdere keuzes zijn aan te vinken en dit kan geheel anoniem.


Stichting OverdrykSyndroom NL is benieuwd naar de ervaringen m.b.t. artsen.
Neurologen, reumatologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, orthopeden, urologen, long-en mdl artsen zijn vaak betrokken m.b.t. klachten door het overdruksyndroom of aanverwante aandoeningen.
Gezien het overdruksyndroom (nog) niet genoeg bekend is bij Nederlandse medici, zijn we op zoek naar neurologen en andere artsen welke hun patiënten serieus nemen in de klachten behorende bij spinale overdruk en/of Tarlov cysten, en welke mogelijk andere patiënten en Stichting OverdrukSyndroom NL hierin kunnen (onder-)steunen.
Invullen kan geheel anoniem.