Huisartsenbrochure
Als de druk te hoog wordt                     


                     


                       als de druk te hoog wordt

Doneer anoniem

18 mei is Nationale Tarlov-cyste dag 


Op deze dag vragen wij aandacht voor patiënten met symptomatische Tarlov-cysten en overdruksyndroom, een progressief invaliderende aandoening met ernstige zenuwpijn tot gevolg. De onbekendheid van deze aandoening zorgt voor een hoge medische kostenpost, vaak door de patiënt zelf bekostigd. Om hier verandering in te brengen is er dringend een huisartsenbrochure nodig zodat elke huisarts de symptomen herkent en op tijd de patiënt doorstuurt om blijvende schade en zenuwpijn te voorkomen. 

Met uw donatie draagt u bij aan een betere kwaliteit van leven en

helpt u arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken voor deze patiënten.

Zonder uw steun blijft deze ernstig invaliderende aandoening onzichtbaar

voor medici, patiënt en uw omgeving.


Steun Nationale Tarlov-cyste dag met een donatie t.b.v. de huisartsenbrochure


Alle anonieme donaties gedaan in het Pinktsterweekend komen ten goede aan het project huisartsenbrochure

BESTEMMINGSFONDS & PROJECT HUISARTSENBROCHURE

HUISARTSENBROCHURE OVERDRUKSYNDROOM & TARLOV CYSTEN


De huisarts is het eerste aanspreekpunt als lichamelijke klachten niet over gaan of ernstiger worden. 

Daarom is het van belang dat ELKE huisarts op de hoogte is van het overdruksyndroom & Tarlov cysten. 

Hiervoor is een huisartsenbrochure noodzakelijk welke de juiste richtlijnen aangeeft voor uw huisarts.

Om een huisartsen brochure te kunnen ontwikkelen is € 20.000,- nodig.

Deze moet medisch goed onderbouwd en onderschreven zijn en dient aan voorwaarden te voldoen. De VSOP zal SOSNL daarin gaan bijstaan.


Het stellen van de diagnose is belangrijk omdat daarmee erkend wordt dat de pijn van de patiënt invaliderende neurotische pijn is t.g.v. een lichamelijke aandoening en géén psychologische oorzaak heeft.

Deze erkenning zorgt niet alleen voor meer begrip vanuit de omgeving maar behoedt de patiënt tevens voor verdere onnodige, invasieve en potentieel schadelijke onderzoeken en/of behandelingen.

Hierdoor levert u met uw donatie tevens een bijdrage om de toch al hoge zorgkosten te reduceren.


Wilt u dit project steunen?